TOPICS

TOPICS

ช่องโหว่ที่อาจเกิดจากการรั่วไหลข้อมูลของมือถือ


2023.11.01

ช่องโหว่ที่อาจเกิดจากการรั่วไหลข้อมูลของมือถือ

การรั่วไหลข้อมูลของมือถือเป็นปัญหาร้ายแรงที่สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยและที่อาจเกิดขึ้นได้มีหลายประเภทของช่องโหว่ ต่อไปนี้คือบางตัวอย่างของช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้น:

  1. การรั่วไหลข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อบริการ: การส่งข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อบริการอาจเกิดความเสี่ยงในการถูกรั่วไหลหากไม่มีการเข้ารหัสข้อมูลหรือมีช่องโหว่ในระบบ. ผู้ไม่ประสงค์ดีอาจใช้เทคนิคเช่นการสแนนคริปต์ (eavesdropping) เพื่อดักจับข้อมูลที่ถูกรับส่งระหว่างอุปกรณ์มือถือและเซิร์ฟเวอร์ของบริการ.
  2. ซอฟต์แวร์ไม่ปลอดภัย: ซอฟต์แวร์บนมือถือที่มีช่องโหว่ในระบบหรือมีช่องโหว่ในการเข้ารหัสข้อมูลอาจทำให้ข้อมูลถูกรั่วไหล. นี่อาจเป็นเช่นการโจมตีผ่านซอฟต์แวร์มัลแวร์หรือซอฟต์แวร์บรรทัดคำสั่งที่รับควบคุมได้.
  3. แอพพลิเคชันไม่ปลอดภัย: แอพพลิเคชันบนมือถืออาจมีช่องโหว่ที่ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกรั่วไหล ซึ่งอาจเกิดจากข้อบกพร่องในการปรับแต่งรายการอนุมัติ (permissions) หรือการส่งข้อมูลไปยังที่อื่นโดยไม่มีการเข้ารหัส.
  4. การโจมตีผ่านช่องโหว่ในระบบปฏิบัติการ: มือถือใช้ระบบปฏิบัติการเช่น Android หรือ iOS ซึ่งอาจมีช่องโหว่ที่อาจถูกใช้เป็นทางเข้าโจมตี ผู้ไม่ประสงค์ดีอาจใช้ช่องโหว่เหล่านี้เพื่อเข้าถึงข้อมูลบนอุปกรณ์.
  5. การโจมตีผ่านการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (phishing): ผู้ไม่ประสงค์ดีอาจใช้เทคนิคการส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์แอบอ้างเป็นหน่วยงานหรือบริษัทที่เชื่อถือได้เพื่อขอข้อมูลส่วนตัวหรือรหัสเข้าสู่ระบบ (credentials) จากผู้ใช้โดยเขย่าหลอก.

การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลของมือถือจำเป็นต้องใช้มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม เช่น การเปิดใช้งานการเข้ารหัสข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่าย การอัปเดตซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชันอย่างสม่ำเสมอ และการศึกษาการสร้างรหัสเข้าสู่ระบบและสมัครบริการอย่างระมัดระวัง.

ไปที่หน้าบทความ

บทความที่เกี่ยวข้อง


pagetop