ประโยชน์ของ Wizberry

ทำไม Wizberry มีความจำเป็นต่อองค์กร?

Wizberry เป็นผู้ให้บริการในประเทศไทย
ด้วยเทคโนโลยีของ "IBM MaaS360 with Watson"
ซึ่งมีผู้ใช้งานมากกว่า 14,000 รายทั่วโลก


ระบบ MDM / EMM เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับโลกธุรกิจปัจจุบัน
โดยนำอุปกรณ์สมาร์ทโฟนเข้ามาใช้งานในการจัดการจากศูนย์กลาง
ที่สำคัญลดความเสี่ยงการรั่วไหลของข้อมูลที่สำคัญในองค์กร

จุดเด่นที่

การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่สำคัญขององค์กร
เมื่ออุปกรณ์พกพาสูญหายหรือถูกขโมย

Wizberry มีฟังก์ชันเพื่อลบข้อมูลในอุปกรณ์จากระยะไกลหรือล็อกอุปกรณ์ เมื่อเกิดการสูญหายหรือถูกขโมย นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้สูงที่อาจเกิด การรั่วไหลของข้อมูลที่สำคัญ หากไม่ได้ตั้งรหัสผ่านไว้ในอุปกรณ์ล่วงหน้า ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถบังคับใช้รหัสผ่านได้จากหน้าจอเว็บพอร์ทัลของผู้ดูแลระบบ เพื่อลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญขององค์กร

จุดเด่นที่

กำหนดนโยบายขององค์กรให้ชัดเจน
ห้ามพนักงานเล่นเกมและโซเชียลในเวลางาน

สามารถทำการตั้งค่าเพื่อให้พนักงานดาวน์โหลดเฉพาะแอปพลิเคชัน ที่เกี่ยวข้องกับ
การทำงานเท่านั้น หรือตั้งค่าห้ามพนักงานใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในช่วงเวลาทำงานหรือเวลาทำงานตามเวลาและสถานที่ที่กำหนด

จุดเด่นที่

ป้องกันการเข้าเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากองค์กร

สามารถใช้ฟังก์ชันบัญชีดำและบัญชีขาวสำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์ที่กำหนดโดยองค์กร ยังสามารถระบุหมวดหมู่ของ เกม โซเชียลเน็ตเวิร์ก นอกจากนี้ยังสามารถจำกัดการใช้งาน Secure Mail ในการเข้าถึงลิงก์ในอีเมลเพื่อลดความเสี่ยงจากการดาวน์โหลดไฟล์ไวรัสโดยไม่ตั้งใจ ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่สำคัญขององค์กรไม่ให้ถูกส่งไปยังบริษัทคู่แข่งหรือผู้ไม่ประสงค์ดี

จุดเด่นที่

ป้องกันการบุกรุกของมัลแวร์

สามารถกำหนดนโยบายป้องกันมัลแวร์บนอุปกรณ์ iOS และ Android เมื่อพนักงานดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่สุ่มเสี่ยงในการติดมัลแวร์ สามารถบังคับให้ลบแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ เพื่อป้องกันข้อมูลไม่ให้รั่วไหลไปยังผู้ไม่ประสงค์ดี

จุดเด่นที่

การนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ในการทำงาน (BYOD)

Wizberry สามารถรองรับองค์กรที่อนุญาตให้พนักงานนำอุปกรณ์ส่วนตัวเข้าถึงข้อมูลขององค์กร ได้แก่ อีเมลและการแชร์ไฟล์ข้อมูลได้อย่างปลอดภัยด้วย Workplace Persona ซึ่งจะแบ่งส่วนของการทำงานขององค์กรด้วยคอนเทนเนอร์ โดยสามารถตั้งรหัสผ่านก่อนเข้าใช้งาน สามารถลดการรั่วไหลของข้อมูลเมื่ออุปกรณ์เกิดการสูญหายได้หรือเมื่อมีพนักงานลาออก ก็สามารถลบส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานจากระยะไกลได้ทันที

จุดเด่นที่

การเข้าถึงข้อมูลของระบบภายในองค์กรได้
จากระยะไกลและปลอดภัย

Mobile Enterprise Gateway ของ Wizberry ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับระบบภายในองค์กรอย่างไร้รอยต่อและปลอดภัย เพียงแค่ติดตั้ง Cloud Extender กับเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร ก็จะช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในแบบ In-App VPN ได้

นอกจากนี้ Wizberry ยังสามารถกำหนดนโยบายความปลอดภัยตามความต้องการขององค์กรของตนเองได้
เพื่อที่จะให้องค์กรสามารถจัดการบริหาร จัดสรรการบริการ เพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยที่ไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน

เหตุผล 7 ข้อที่ทีม IT Security
เลือกใช้ Wizberry


การใช้งานที่มีความยืดหยุ่น

Wizberry ให้บริการแบบ Software-as-a-Service (SaaS) โดยมีค่าบริการเริ่มต้นเพียง 120 บาท (ต่อเดือนต่ออุปกรณ์) ซึ่งหากในอนาคตมีการขยายจำนวนการ
ใช้งานหรือต้องการเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานที่สูงขึ้นก็สามารถทำได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนเพิ่มเติมทางด้านฮาร์ดแวร์และเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ
นอกจากนี้ในการเชื่อมต่อกับระบบภายในองค์กร ทางบริษัทของเราก็มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในการติดตั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 • แอปพลิเคชัน

  สามารถจัดการแอปพลิเคชัน
  บนอุปกรณ์พกพาได้

 • การจัดการข้อมูล

  สามารถจัดการการเข้าถึงข้อมูลขององค์กรในแต่ละเครื่องหรือเป็นกลุ่มก็ได้

 • รันไทม์

  เพิ่มความปลอดภัยในการทำงานของอุปกรณ์

 • ระบบปฏิบัติการ
  ต่างๆ

  สามารถใช้ร่วมกับแพลตฟอร์มที่หลากหลายทั้งระบบปฏิบัติการแบบ iOS Android หรือ Windows ก็ได้

 • การแสดงผล

  ใช้คอนเทนเนอร์ตามการใช้งานของผู้ใช้

 • เซิร์ฟเวอร์

  เชื่อมต่อการใช้งานของคลาวด์
  และเซิร์ฟเวอร์ได้

 • การเก็บข้อมูล

  เชื่อมต่อการใช้งานของคลาวด์ไปยังระบบคลาวด์อื่นๆ ได้

 • เครือข่าย

  เพิ่มความปลอดภัยในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของแต่ละเครื่อง

ขยายขีดความสามารถได้ในวงกว้าง

รองรับอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย

Wizberry สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์หลายแบบไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต พีซี ในระบบปฏิบัติการที่หลากหลายโดยที่ไม่จำกัดจำนวนอุปกรณ์ในการใช้งาน โดยระบบจะแสดงผลจำนวนเครื่องที่ใช้งานได้และสามารถเพิ่มลดจำนวนได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะถูกจัดการตามนโยบายที่ตั้งค่าไว้และยังสามารถตั้งค่าส่วนของคอนเทนเนอร์ซึ่งเป็น Work Place ในการใช้งานในส่วนของอีเมลเป็นต้น

เชื่อมต่อการใช้งานกับระบบที่คุณมีอยู่แล้ว

สามารถใช้งานร่วมกับฟังก์ชันการแชร์ไฟล์ข้อมูลที่มีอยู่แล้วในองค์กร
เช่น Google Drive และ Microsoft Sharepoint เป็นต้น นอกจากนี้ใน
กรณีที่ต้องการเชื่อมต่อกับระบบงานบนเซิร์ฟเวอร์ของตัวเอง ไม่ว่าจะ
เป็น Window File Share หรือ Active Directory รวมถึง Website Intranet
ขององค์กร ระบบของ Wizberry ก็รองรับการใช้งานได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัยด้วย Mobile Enterprise Gateway

ทำงานได้อย่างยืดหยุ่นด้วยแพ็กเกจ Wizberry

Wizberry ออกแบบแพ็กเกจหลายรูปแบบซึ่งมีความยืดหยุ่นในการทำงานขององค์กร โดยที่สามารถปรับเลือกคุณสมบัติที่เหมาะสมตามแพ็กเกจ
และตามความต้องการของระบบงานขององค์กรได้

ทำงานร่วมกับบริการในรูปแบบต่างๆ ของ IBM

Wizberry เป็นบริการสำหรับการรักษาความปลอดภัยของสมาร์ทโฟนที่สามารถใช้งานร่วมกับโซลูชันต่างๆ โดย IBM Cloud ได้อย่างไร้รอยต่อ
และอย่างมีประสิทธิภาพ
โซลูชันที่ 1 IBM Guardium รวบรวมและจัดทำบันทึกฐานข้อมูลที่สำคัญซึ่งเป็นภัยคุกคามจากการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับจากภายใน
โซลูชันที่ 2 IBM QRadar รวบรวมและบันทึกเหตุการณ์ของฮาร์ดแวร์
รวมถึงเครือข่ายให้เป็นไปอย่างปกติ เปิดใช้งานการแสดงข้อมูลแบบรวมศูนย์การค้นหาและการวิเคราะห์โดยเปิดใช้งานการตรวจหาเหตุการณ์ก่อนกำหนด

บริการแบบใหม่จาก Google
Zero-Touch Enrollment

Zero-Touch Enrollment โดย Android เป็นโซลูชันของ Google ที่จะมาช่วยติดตั้งระบบบริหารจัดการอุปกรณ์บนสมาร์ทโฟน
ในระบบ Android (MDM: Mobile Device Management) ตั้งแต่เปิดเครื่องครั้งแรกได้เลย ซึ่งทางแผนกไอทีสามารถทำการตั้งค่านโยบายต่างๆ ขององค์กร
รวมถึงแอปพลิเคชันที่ต้องการติดตั้งได้ล่วงหน้าก่อนจัดส่งอุปกรณ์ให้กับผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนการทำงานของการลงทะเบียนแบบดั้งเดิมที่ต้องทำทีละเครื่อง
โดยที่บริษัทของเราเป็นพาร์ทเนอร์แห่งแรกที่ให้บริการในลักษณะนี้


การจัดการอุปกรณ์

แผนกไอทีสามารถบังคับใช้การจัดการอุปกรณ์ตามนโยบายและแอปพลิเคชันที่กำหนดได้อัตโนมัติ เพื่อป้องกันการใช้งานนอกเหนือจากที่กำหนดไว้

จัดเตรียมการใช้งานและตั้งค่าได้อย่างง่ายดาย

การใช้งาน Zero-Touch Enrollment ช่วยให้ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Software Management ด้วยตัวเอง โดยจะมีการตั้งค่าแอปพลิเคชันให้
ผู้ถืออุปกรณ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์จากระบบอยู่แล้ว

ขยายขีดความสามารถได้ในวงกว้าง

เมื่อมีการติดตั้งระบบ EMM (Enterprise Mobility Management) ให้กับอุปกรณ์ในองค์กรจำนวนมาก แผนกไอทีโดยปกติแล้วต้องทำการติดตั้งทีละเครื่อง ซึ่งวิธีดังกล่าวต้องใช้เวลานานและใช้ทรัพยากรบุคคลเยอะ ทำให้การเข้าสู่ระบบของอุปกรณ์เป็นไปอย่างล่าช้า ดังนั้น Zero-Touch Enrollment จึงกลายเป็นโซลูชันที่จะเข้ามาช่วยลดเวลาและงานของแผนกไอทีขององค์กรได้อย่างมาก นอกจากนี้เมื่ออุปกรณ์เกิดการสูญหาย ผู้ดูแลระบบสามารถมั่นใจได้ว่าตัวเครื่องจะไม่สามารถนำไปใช้งานได้อีกเพราะถูกระบบผูกติดไว้แล้ว

การป้องกันมัลแวร์

ในยุคปัจจุบันการนำสมาร์ทโฟนมาใช้ในธุรกิจมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากทำให้การทำงานสะดวกและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดีมีปัญหาที่เกี่ยวกับภัยคุมคาม
ทางไซเบอร์ที่มากขึ้นตามในเวลาเดียวกัน ดังนั้นการป้องกันมัลแวร์จากการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆ หรือการเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่สุ่มเสี่ยงก็เป็นสิ่งจำเป็น
ที่องค์กรทุกองค์กรต้องคำนึงถึงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ผู้ให้บริการระบบ MDM (Mobile Device Management) ส่วนมากจะให้บริการเฉพาะฟังก์ชันการจัดการเท่านั้น โดยไม่ได้รวมถึงการป้องกันมัลแวร์ ดังนั้น Wizberry
จึงเพิ่มขีดความสามารถของระบบด้วยการเพิ่มตัวเลือกการจัดการกับภัยคุมคามทางไซเบอร์ (Threat Management) เพื่อให้ใช้งานได้ภายใต้คอนโซลเดียวกัน
สามารถตรวจจับอุปกรณ์ที่ถูกคุกคามได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยไม่จำเป็นต้องใช้งานร่วมกับระบบอื่นๆ จากผู้ผลิตรายอื่นแต่อย่างใด

ปกป้องอุปกรณ์ของคุณจากภัยคุกคามต่างๆ

 • การตรวจจับมัลแวร์อัตโนมัติ
 • การป้องกันการเรียกเก็บเงิน / การฉ้อโกงโดยแค่การคลิกครั้งเดียว
 • การป้องกันการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • การตรวจจับการทำเจลเบรค

นวัตกรรม IBM Watson AI จะช่วยตรวจสอบและเพิ่มความรวดเร็วในการแจ้งเตือนภัยคุกคามให้กับผู้ดูแลระบบ

การปกป้องพนักงานที่ใช้อุปกรณ์ส่วนตัวของตนทำงานจากมัลแวร์

องค์กรบางแห่งที่มีนโยบายให้พนักงานนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ในการทำงาน ทำให้บางทีการป้องกันมัลแวร์มักจะถูกมองข้าม เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ของพนักงานเอง ดังนั้นโซลูชัน Threat Management จึงเข้ามาทำหน้าที่ในการช่วยทำให้พนักงานทำงานได้อย่างอิสระ โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือไฟล์ต่างๆ ในอุปกรณ์ของตนเองได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากมีระบบอัตโนมัติในการตรวจจับแอปพลิเคชันที่สุ่มเสี่ยงและอันตรายได้

สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Laptop ได้

ผู้ให้บริการระบบ MDM (Mobile Device Management) ส่วนมากจะให้บริการเฉพาะอุปกรณ์ที่เป็นสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเท่านั้น ซึ่งบางครั้งหลายองค์กรมีความต้องการในการจัดการอุปกรณ์ Laptop และ Desktop บนคอนโซลเดียวกัน ดังนั้น Wizberry จึงได้ออกแบบฟังก์ชันดังกล่าวมาเพื่อให้องค์กรสามารถจัดการบริหารทรัพย์สินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าการใช้งานตามนโยบายขององค์กร การลบข้อมูลหรือติดตั้งแอปพลิเคชันจากระยะไกล ในกรณีที่พนักงานนำอุปกรณ์ไปทำงานนอกสถานที่หรือใช้อุปกรณ์ทำงานจากที่บ้านของตัวเอง

จัดการกับอุปกรณ์จากศูนย์กลางในรูปแบบต่างๆ

 • สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตของค่าย iPhone และ Android
 • คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จากค่าย Windows และ Apple
 • อุปกรณ์จากผู้ให้บริการเครือข่าย AIS / True / dtac
 • อุปกรณ์ส่วนตัวของพนักงานที่นำมาใช้ทำงานในองค์กร

Wizberry เป็นผู้บริการในเครือข่ายทั้งหมด (AIS / True / dtac)
ใช้กับระบบปฏิบัติการได้หลากหลาย (iOS / Android / Windows / Mac OS)
ใช้ได้ทั้ง สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์พีซี โน้ตบุ๊ก โดยสามารถ
จัดการจากส่วนกลางได้ทั้งหมดภายใต้การตั้งค่าและเงื่อนไขเดียวกัน

ตั้งค่านโยบายต่างๆ ได้หลากหลาย

 • จัดการกับรหัสผ่านของอุปกรณ์แต่ละเครื่อง
 • ควบคุมและจัดการรายการแอปพลิเคชันที่อนุญาตจากส่วนกลาง
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ที่มีการละเมิดนโยบาย
 • เรียกดูและแก้ไขข้อมูลที่แชร์
 • จำกัดการใช้งานของกล้องและสัญญาน WiFi
 • ลบข้อมูลจากระยะไกลเมื่ออุปกรณ์เกิดการสูญหายหรือถูกขโมย
 • จำกัดการใช้งาน USB จากภายนอก

สามารถใช้ฟังก์ชันดังกล่าวในสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต รวมถึงแล็ปท็อปได้

ใช้ข้อมูลได้อย่างปลอดภัย

 • ติดตั้งรวมถึงการใช้งานของแอปพลิเคชัน
 • เรียกดูและปิดกั้นเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • การใช้งานของอีเมล
 • เรียกดูและแก้ไขข้อมูลที่แชร์
 • เก็บข้อมูลบนคลาวด์ในรูปแบบต่างๆ

อุปกรณ์ส่วนตัวของพนักงานที่ทำการติดตั้ง Wizberry เรียบร้อยแล้วนั้น
จะสามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้อีเมล การใช้งานในเว็บไซต์ต่างๆ
รวมถึงการใช้ Secure Container ด้วย

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชั้นนำระดับสากล

Wizberry เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ IBM MaaS360 ซึ่งมีชื่อเสียงในระดับสากลด้านการให้บริการที่ได้มาตรฐานและมีระบบคลาวด์ที่มีความปลอดภัยสูง
โดยได้รับการประเมินให้เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมจากสถาบันวิจัยที่โด่งดังระดับโลกอย่าง Gartner Inc. และ Forrester Research

ความปลอดภัยระดับสูงสุด

Wizberry ภายใต้ IBM Cloud ทำให้คุณใช้งานได้อย่างปลอดภัยและสามารถมั่นใจได้ว่าการใช้ข้อมูลจะถูกจัดการด้วยระบบที่มีความปลอดภัยสูงที่รองรับด้วยมาตรฐานสากลด้านการจัดการข้อมูลจาก Data Center ระดับโลกต่างๆ

การประเมินจากสถาบันวิจัยระดับโลก

การประเมินผลโดยสถาบัน Gartner Inc.

Gartner Enterprise Mobility Management Suite ได้เลือกให้ IBM เป็นกลุ่มผู้นำสูงสุดทุกปี ตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นมา การที่ IBM MaaS360 ร่วมกับ
AI Watson จะช่วยรายงานปัญหาการใช้งานและความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้อย่างทันท่วงที ซึ่งในการประเมินทางด้านความปลอดภัยของระบบคลาวด์ก็สูงเช่นกัน ซึ่งทางสถาบัน Gartner Inc. ได้แนะนำให้ลูกค้าหลายรายใช้ MaaS360 เนื่องจากการใช้งานง่ายถ้าเทียบกับโซลูชันของบริษัทอื่นๆ

การประเมินผลโดยสถาบัน Forrester Research

จากข้อมูลในรายงานของ Forrester Wave (Q3/2018) สถาบัน Forrester Research ซึ่งได้วิจัยเกี่ยวกับแพลตฟอร์มซอฟแวร์ IoT ได้ประกาศให้ IBM เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านนี้ โดยให้เหตุผลว่า IBM มีฟังก์ชันการใช้งานที่ครอบคลุมและมีความปลอดภัยในเวลาเดียวกันการทำงานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ AI Watson

Wizberry มาพร้อมกับนวัตกรรมของ IBM Watson ที่ใส่ระบบการประมวลข้อมูลซับซ้อนเหมือนมนุษย์ (Cognitive Computing) เข้าไปใน Wizberry IBM MaaS360
รวมถึงระบบ UEM (Unified Endpoint Management) เพื่อให้การบริหารจัดการอุปกรณ์ลูกข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์พีซี โน้ตบุ๊ก สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต
และอุปกรณ์ IoT ให้เป็นไปได้อย่างอัตโนมัติ พร้อมคำแนะนำว่าควรบริหารจัดการเครื่องไหนอย่างไรเพื่อให้มีความปลอดภัยที่มากขึ้น โดยการนำ Cognitive Computing
หรือปัญญาประดิษฐ์ AI (Artificial Intelligence) เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเครื่องลูกข่ายเหล่านี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก จากรายงานของ IBM Security
ระบุว่าปัจจุบันคนทำงานกลุ่ม Information Worker จะต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานมากถึง 3 ชิ้นต่อคน ดังนั้นทีมรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยขององค์กรนั้นก็จะต้องพบกับความวุ่นวายในการจัดการด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่มีจำนวนมากและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นในอนาคตเช่นเดียวกัน

ผู้ให้คำแนะนำ AI Advisor

MaaS360 Advisor ให้คำแนะนำเพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้และรองรับ
การตั้งค่าความปลอดภัย รวมถึงการตรวจจับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นอย่าง
เหมาะสม โดยที่ผู้ใช้สามารถได้รับข้อมูลเหล่านี้จาก AI Advisor

 • รายงานข้อมูลการอัปเดตอัตโนมัติสำหรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
 • เสนอนโยบายความปลอดภัยที่เหมาะสมและดีที่สุด
 • มีการระบุถึงอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยง
 • แนะนำแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนที่ดีที่สุดตามสถานะการใช้งานในแค็ตตาล็อกของแอปพลิเคชันที่ใช้อยู่

ดัชนีชี้วัดความปลอดภัยบนสมาร์ทโฟน

จากดัชนีชี้วัดความปลอดภัยบนสมาร์ทโฟน (Mobile Security Index) มีการให้คะแนนและรายงานเรื่องที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่ออย่างปลอดภัย ความปลอดภัยของอุปกรณ์ ความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน ความปลอดภัยของข้อมูลและ
การให้คำแนะนำ เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของผู้ใช้

ระบบ Mobile Metrics

Mobile Metrics เป็นระบบที่ใช้ประโยชน์จากการรวบรวมข้อมูลการใช้งานของลูกค้า MaaS360 มากกว่า 16,000 รายทั่วโลก เพื่อส่งข้อมูลมาตรฐานของสมาร์ทโฟนที่มาจากระบบคลาวด์เป็นครั้งแรก ซึ่งการเปรียบเทียบเงื่อนไขการใช้งานนั้น จะเปรียบเทียบกับการกำหนดค่าความปลอดภัยและแอปพลิเคชันของบริษัท
ที่มีความคล้ายคลึงกัน โดยยังมีการนำเสนอรูปแบบของการกำหนดนโยบาย
ในการใช้งานอีกด้วย

การให้บริการโดยบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ

บริษัท a2network (Thailand) และ Berry Mobile เป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ Wizberry บุคลากรในทีมของเรามีทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่น
ที่พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าของเราทุกคนอย่างมืออาชีพ เพื่อตอบสนองกับความต้องการขององค์กรแต่ละแห่งซึ่งมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกัน
ทีมงานของเราพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าทุกคน แนะนำและช่วยเหลือองค์กรของคุณอย่างใส่ใจ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรของคุณสามารถมีการจัดการ
และความปลอดภัยของอุปกรณ์พกพาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

แนะนำเบื้องต้น

ขั้นต้น Wizberry มีการนำเสนอวิธีการใช้งานเบื้องต้นดังนี้

 • ให้ข้อมูลเบื้องต้นและวิธีใช้ Wizberry
 • สอบถามข้อมูลและชี้แจงเงื่อนไข
 • นำเสนอโซลูชันและฟังก์ชันในการใช้งาน
 • เปิดบัญชีเพื่อทดลองใช้
 • ตั้งค่า Wizberry ในอุปกรณ์แต่ละเครื่อง
 • ลงทะเบียนทดลองใช้ Wizberry ฟรี 30 วัน

พนักงานจะแนะนำฟังก์ชันต่างๆ ของ Wizberry สอบถามการใช้งานที่องค์กรต้องการลักษณะการใช้งานของแต่ละองค์กร การใช้งานปัจจุบันของลูกค้า รวมถึงการเสนอการใช้งานที่ช่วยพัฒนาการทำงานและเพิ่มความปลอดภัยให้กับองค์กร

การติดตั้งและการใช้งาน

แนะนำการใช้งานและการติดตั้งเบื้องต้น

 • มีผลลัพธ์จากการใช้งาน ข้อแนะนำและการปรับปรุงในการใช้งาน
 • จัดฝึกอบรมให้กับผู้ดูแลระบบเป็นเวลา 1 วัน

ระบบจะถูกตั้งค่าอย่างระมัดระวัง ตั้งแต่การเปิดบัญชี การตั้งค่านโยบาย
ไปจนถึงการตั้งค่าอุปกรณ์ มีการจัดฝึกอบรม 1 วันสำหรับผู้ดูแลระบบเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นและอุ่นใจ โดยที่ไม่จำเป็นต้องเคยใช้งาน MDM
มาก่อน

บริการหลังการขาย

บริษัทมีนโยบายให้บริการหลังการขายสำหรับลูกค้าของเราทุกคน

 • ให้ข้อมูลและบริการทางโทรศัพท์ / อีเมล (ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับในวันและเวลาทำการ)
 • บริการนอกสถานที่ (มีค่าบริการเพิ่มเติม)
 • บริการทางการเงิน (มีค่าบริการเพิ่มเติม)

หลังจากที่องค์กรของคุณติดตั้ง Wizberry กับเราเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะมีการซัพพอร์ตและพร้อมที่จะให้บริการกับลูกค้าของเรา เมื่อเกิดปัญหาต่างๆ
จากการใช้ผลิตภัณฑ์และระบบของ Wizberry ได้ตลอด

pagetop