ฟังก์ชั่น

การใช้งานฟังก์ชันและบริการต่างๆ

Wizberry
ช่วยให้คุณตั้งค่าการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างอิสระ
และสามารถปรับค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม


ใช้งานเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการ iOS Android Windows และ MacOS สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ด้วยหน้าจอที่หลากหลาย
มีแพลตฟอร์มที่สนับสนุนการจัดการและการทำงานของเครื่องได้อย่างปลอดภัย สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายและรวดเร็ว
เข้าถึงเนื้อหาขององค์กรได้อย่างปลอดภัย รวมถึงความปลอดภัยของพนักงานที่นำเครื่องส่วนตัวมาใช้ในการทำงาน

รายการฟังก์ชันการจัดการและการจำกัดในรูปแบบต่างๆ

การจัดการและการจำกัดด้านอุปกรณ์
(Device Management & Restriction)
Android
iOS
Windows
Mac
แพ็กเกจ
เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของเครื่องมือที่ลงทะเบียนไว้
สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกต่างๆ ได้แก่ โมเดล หมายเลขประจำเครื่อง​ (S/N) ระบบปฏิบัติการ (OS) แอปพลิเคชัน เวอร์ชั่น/ขนาด และรหัส ID ของเครื่องมือ (เบอร์โทรศัพท์ หมายเลข IMEI และอีเมล)
AMM
ควบคุมสั่งการข้อมูลผ่านทางพอร์ทัล Wizberry
สามารถติดตั้งและยกเลิกการติดตั้งโมบายแอปพลิเคชันของเครื่องมือได้โดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ตัว รวมถึงการติดตั้งโหมด Kiosk และจำกัดการใช้ของเครื่องมือให้สามารถใช้แอปพลิเคชันโดยเฉพาะหรือตั้งค่าเป็นกลุ่มแอปพลิเคชันที่เลือกอนุญาตให้ใช้และอื่นๆ
AMM
ตั้งค่านโยบายความปลอดภัย
Wizberry สามารถสร้างและเลือกใช้คำสั่งของนโยบายความปลอดภัยสำหรับเครื่องมือพกพาเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้เครื่องมือโมบายได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
AMM
ตั้งค่าเครือข่าย
สามารถสร้างการตั้งค่าเครือข่ายได้
AMM
ตั้งค่ารหัสผ่าน
ใช้การตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อที่จะใช้รหัสผ่านที่มีความปลอดภัยในการปลดล็อกเครื่องมือ
AMM
การบังคับให้อุปกรณ์มี
การเข้ารหัส (Device Encryption)
นโยบายนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเครื่องมือที่มีฟังก์ชันในการเข้าของฮาร์ดแวร์
AMM
สร้างบัญชี ActiveSync
บัญชี ActiveSync สามารถจัดการกับเครื่องมือโดยซิงค์ข้อมูลกับบัญชีอีเมลของกล่องจดหมายที่สร้างขึ้นมา
AMM
กล้อง
อนุญาตหรือจำกัดการใช้กล้อง นโยบายดังกล่าวให้ผู้ใช้สามารถควบคุมได้และผู้ใช้สามารถเลือกนโยบายการใช้ว่าจะเปิดหรือปิดก็ได้
AMM
บังคับใช้นโยบายของอุปกรณ์ตามสถานที่ระบุ (Geo Fencing)
สร้างการตั้งค่านโยบายระบุสถานที่ตั้ง โดยบังคับใช้นโยบายของอุปกรณ์ตามสถานที่ระบุ
AMM
การอนุญาตหรือจำกัด
เครือข่ายข้อมูล
ทำการอนุญาตหรือจำกัดการใช้เครือข่ายข้อมูลของอุปกรณ์
AMM
จำกัดการเชื่อมต่อบัญชี
สามารถอนุญาตและจำกัดการเชื่อมต่อกับบัญชีอื่นๆ ได้
AMM
การซิงค์อัตโนมัติ
อนุญาตหรือจำกัดการใช้ฟังก์ชันการซิงค์อัตโนมัติในการซิงค์ข้อมูลของอุปกรณ์กับบัญชีอื่นๆ เช่น เฟซบุ๊กและทวิตเตอร์
AMM
การตั้งค่าภาษาและภูมิภาค
ตั้งค่าเลือกภาษาและภูมิภาคที่ทำการใช้อยู่ในอุปกรณ์ได้
AMM
เปิดโหมดประหยัดพลังงาน
สามารถเปิดการอนุญาตโหมดประหยัดพลังงานจากอุปกรณ์ได้
AMM
คุณภาพของรหัสผ่าน
ระบุชนิดของรหัสผ่านที่ผู้ใช้ต้องสร้างขึ้นเอง
ผู้ใช้สามารถสร้างรหัสที่เหมาะสมหรือมีความปลอดภัยสูงได้
AMM
จำกัดเครื่องมือผ่านการเจลเบรคและรูทมา (Jailbreak/Root)
ป้องกันผู้ใช้จากการเข้าถึงเนื้อหาสำคัญที่ต้องมีการรักษาความปลอดภัยสูงในกรณีที่เครื่องผ่านการเจลเบรคหรือรูทมา
TM
อนุญาตหรือจำกัดการคืนค่าโรงงาน (Factory Reset)
สามารถตั้งค่าการอนุญาตหรือจำกัดคืนค่าโรงงานของอุปกรณ์ได้
AMM
ตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงบัญชี
ตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ใช้ในแต่ละอุปกรณ์
AMM
ข้อความเตือนหลังจากการปิดฟังก์ชันการจัดการอุปกรณ์
ข้อความเตือนหลังจากการปิดฟังก์ชันการจัดการอุปกรณ์
AMM
การตั้งค่าสร้างการล็อก
หน้าจอ
เปิดการตั้งค่าล็อกหน้าจอที่รวมถึงโครงสร้างของฟังก์ชันในเครื่องมือในขณะที่หน้าจอของอุปกรณ์ยังถูกล็อกอยู่
AMM
อนุญาตหรือจำกัดการเปลี่ยนการตั้งค่าของอุปกรณ์
อนุญาตผู้ใช้ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของแอปพลิเคชัน การตั้งค่าของอุปกรณ์
AMM
อนุญาตหรือจำกัดการแคปภาพหน้าจอ
เปิดการอนุญาตหรือจำกัดในการแคปหน้าจอของอุปกรณ์
AMM
เปิดฟังก์ชันการใส่รหัสผ่าน iTune
ระหว่างที่เปิดฟังก์ชันอยู่ ผู้ใช้จะถูกบังคับให้ใส่รหัสผ่านของ iTunes ในการทำธุรกรรมแต่ละครั้ง
AMM
ระบุเวลา (เป็นนาที) ก่อนการล็อกหน้าจออัตโนมัติ
กำหนดนโนบายระบุตัวเลขเป็นหน่วยนาทีว่าจะให้เครื่องทำการล็อกอัตโนมัติเมื่อไหร่ในกรณีที่ไม่มีการใช้อุปกรณ์
AMM
อนุญาตหรือจำกัดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก (External Device)
อนุญาตและจำกัดการเชื่อมต่อและการติดตั้งสำหรับอุปกรณ์ภายนอกและอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่
AMM
อนุญาตการใช้เข้ารหัสด้วยการสัมผัสและการแสกนใบหน้า (Touch ID/Face ID)
ปิดฟังก์ชันการเข้ารหัสด้วยการสัมผัสและการสแกนด้วยใบหน้า โดยที่ไม่มีผลกระทบกับการตั้งค่ารหัสผ่านทั่วไป
AMM
อนุญาตหรือจำกัด
การอัดเสียง
อนุญาตหรือจำกัดผู้ใช้ในการอัดเสียงจากอุปกรณ์
AMM
อนุญาตหรือจำกัดคลิปบอร์ด
อนุญาตหรือจำกัดผู้ใช้ในการคัดลอกเนื้อหาจากแอปพลิเคชันลงคลิปบอร์ดในอุปกรณ์
AMM
อนุญาตหรือจำกัด
การแชร์รายการ
อนุญาตหรือจำกัดการแชร์ข้อมูลกับแอปพลิเคชันอื่นๆ ปิดการตั้งค่า ปิดการแสดงข้อมูลการแชร์ผ่านรายการที่สามารถใช้ได้ในอุปกรณ์
AMM
อนุญาตหรือจำกัดการ
แจ้งเตือนการล็อกหน้าจอ
อนุญาตหรือจำกัดการแจ้งเตือนล็อกหน้าจอจากระยะไกล
AMM
อนุญาตหรือจำกัดเปลี่ยนจากการเปิดไฟล์จากแอปพลิเคชันที่จัดการอยู่ไปเป็นการเปิดไฟล์จากแอปพลิเคชันที่ไม่ได้อยู่ในการจัดการ
อนุญาตหรือจำกัดเนื้อหาให้เปิดจากแอปพลิเคชันที่จัดการอยู่ไปเป็นแอปพลิเคชันที่ไม่ได้อยู่ในการจัดการ สามารถใช้ได้กับอีเมล อีเวนต์ของปฏิทิน รายชื่อติดต่อและเนื้อหาอื่นๆ
AMM
อนุญาตหรือจำกัดการเปิดจากแอปพลิเคชันที่ไม่ได้อยู่ในการจัดการเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ในการจัดการ
อนุญาตหรือจำกัดเนื้อหาให้เปิดจากแอปพลิเคชันที่ไม่ได้อยู่ในการจัดการไปเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ในการจัดการ สามารถใช้ได้กับอีเมล อีเวนต์ของปฏิทิน รายชื่อติดต่อและเนื้อหาอื่นๆ
AMM
อนุญาตหรือจำกัดการให้ผู้ใช้หลายคนใช้ได้ต่อเครื่อง
อนุญาตหรือจำกัดให้ผู้ใช้ตั้งค่าให้มีบัญชีผู้ใช้หลายคนจากแท็บเล็ตได้
AMM
อนุญาตหรือจำกัดผู้ใช้ให้ลบโปรไฟล์
อนุญาตหรือจำกัดให้ผู้ใช้สามารถลบโปรไฟล์ได้
AMM
อนุญาตหรือจำกัดการเก็บข้อมูลจำนวนมากจาก USB
อนุญาตหรือจำกัดให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อเครื่องกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB และส่งไฟล์ระหว่างกันได้
AMM
อนุญาตหรือจำกัด USB Media Player (MTP/PTP)
อนุญาตหรือจำกัดให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อเครื่องกับคอมพิวเตอร์และส่งไฟล์ระหว่างกันได้
AMM
ตั้งค่า Android Enterprise
เปิดให้อนุญาตการตั้งค่า Android Enterprise
AMM
การเปิดโหมด Kiosk
เปิดให้อนุญาตการเปิดโหมด Kiosk
AMM
อนุญาตหรือจำกัดการสำรองข้อมูลใน Google
ปิดฟังก์ชันการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ทำการสำรองข้อมูลการตั้งค่าและแอปพลิเคชันในเซิร์ฟเวอร์ของ Google
AMM
การระบุสถานที่ตั้ง
ระบุสถานที่ตั้งจากพอร์ทัล Wizberry
AMM
การแจ้งเตือนอัพเดต OS
แจ้งเตือนการอัพเดต OS จากแดชบอร์ดของพอร์ทัล Wizberry
AMM
การลบข้อมูลจากเครื่อง (Wipe Data)
ลบข้อมูลในอุปกรณ์ออกจากพอร์ทัล Wizberry
AMM
การล็อกเครื่อง
ล็อกหน้าจอจากพอร์ทัล Wizberry
AMM
เลือกข้อมูลที่ต้องการจะลบ
เลือกข้อมูลที่ต้องการจะลบในอุปกรณ์ออกจากพอร์ทัล Wizberry
AMM
ตั้งค่าข้อมูลติดต่อ
ลงทะเบียนข้อมูลติดต่อและส่งต่อไปยังแต่ละอุปกรณ์ ติดตั้ง CardDAV อิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต CSV
AMM
การเพิ่มผู้ดูแลระบบ
เพิ่มผู้ดูแลระบบ Add admin
AMM
ลงทะเบียน Zero Touch
ใน Android Enterprise
ลงทะเบียน Zero Touch ใน Android Enterprise
AMM
โปรแกรมลงทะเบียนอุปกรณ์ (DEP) ของค่าย Apple
โปรแกรมลงทะเบียนอุปกรณ์ (DEP) ของค่าย Apple
AMM

※   เฉพาะสมาร์ทโฟนของค่าย Windows เท่านั้น

การจัดการและการจำกัดด้านแอปพลิเคชัน
(Application Management & Restriction)
Android
iOS
Windows
Mac
แพ็คเกจ
รายชื่อแอปพลิเคชันสำหรับองค์กร
มีแคตตาล็อกแสดงรายการแอปพลิเคชันสำหรับองค์กรที่สามารถริเริ่มและปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้
AMM
เข้าถึงข้อมูลของแอปพลิเคชัน
รับและตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชันที่
ติดตั้งในอุปกรณ์
AMM
อนุญาตหรือจำกัดการ
ติดตั้งแอปพลิเคชัน
ปิดฟังก์ชันของผู้ใช้ในการติดตั้งแอปพลิเคชันจากทุกแหล่ง รวมถึง MDM
AMM
ให้ผู้ใช้เห็นรายการแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ได้ทันที รวมถึงการติดตั้งและการแจ้งเตือนอัพเดตของแอปพลิเคชัน
ช่วยผู้ใช้ให้สามารถมองเห็นแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ได้ ติดตั้งแอปพลิเคชัน และได้รับการแจ้งเตือนการอัพเดตของแอปพลิเคชัน
AMM
อนุญาตหรือจำกัดการลบการติดตั้งแอปพลิเคชัน
อนุญาตหรือจำกัดผู้ใช้ลบการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้ได้ติดตั้งไว้ในอุปกรณ์
AMM
อนุญาตการซื้อภายในแอปพลิเคชัน
(In-App purchase)
ป้องกันผู้ใช้ไม่ให้ทำการซื้อภายในแอปพลิเคชัน แต่ไม่มีผลกับการซื้อแอปพลิเคชันเมื่อทำการปิดคำสั่ง
AMM
อนุญาตหรือจำกัดการเปิดดูข้อมูลหรือเนื้อหาจากแอปพลิเคชันที่อยู่ในการจัดบนแอปพลิเคชันที่ไม่อยู่ในการจัดการ
อนุญาตหรือจำกัดให้สามารถเปิดเนื้อหาข้อมูลจากแอปพลิเคชันที่อยู่ในการจัดบนแอปพลิเคชันที่ไม่อยู่ในการจัดการ เนื้อหาข้อมูลดังกล่าวหมายรวมถึงอีเมล ปฏิทินอีเวนต์ต่างๆ ข้อมูลติดต่อและเนื้อหาชนิดอื่นๆ
AMM
อนุญาตหรือจำกัดการเปิดดูข้อมูลหรือเนื้อหาจากแอปพลิเคชันที่ไม่อยู่ในการจัดบนแอปพลิเคชันที่อยู่ในการจัดการ
อนุญาตหรือจำกัดให้สามารถเปิดเนื้อหาข้อมูลจากแอปพลิเคชันที่ไม่อยู่ในการจัดบนแอปพลิเคชันที่อยู่ในการจัดการ เนื้อหาข้อมูลดังกล่าวหมายรวมถึงอีเมล ปฏิทินอีเวนต์ต่างๆ ข้อมูลติดต่อและเนื้อหาชนิดอื่นๆ
AMM
อนุญาตหรือจำกัด
การใช้ Face Time
ปิดการใช้งาน Facetime และซ่อนไอคอนของแอปพลิเคชัน
AMM
อนุญาตหรือจำกัด
การใช้ Siri
ปิดการใช้งาน Siri โดยเอาฟีเจอร์ Dictation ออกจากคีย์บอร์ด
AMM
จำกัดการติดตั้งแอปพลิเคชันจากที่ไม่ได้
มาจาก App Store
จำกัดการติดตั้งแอปพลิเคชันจากที่อื่นๆ
ที่ไม่ใช่จาก OS App Store
AMM
อนุญาตหรือจำกัดการใช้ iTunes สำหรับการดาวน์โหลดมีเดีย
ซ่อนแอปพลิเคชัน iTunes เมื่อทำการปิดคำสั่ง
AMM
อนุญาตหรือจำกัดการควบคุมแอปพลิเคชัน
ตั้งค่าการอนุญาตและการจำกัดควบคุม
การใช้แอปพลิเคชันต่างๆ
AMM
อนุญาตหรือจำกัดให้ยับยั้งการทำงานของระบบแอปพลิเคชัน
อนุญาตหรือจำกัดให้ผู้ใช้สามารถบังคับหยุดระบบแอปพลิเคชันได้ ปิดคำสั่งการป้องกัน
ไม่ใช้ผู้ใช้บังคับหยุดระบบแอปพลิเคชัน
AMM
ตั้งค่าการจำกัดการโหลดแอปพลิเคชัน
(App Blacklist)
จำกัดแอปพลิเคชันที่ถูกจำแนกอยู่ในบัญชีดำ​ โดยที่เครื่องที่อยู่ในการจัดการไม่สามารถใช้ได้
AMM
ตั้งค่าการอนุญาตให้ใช้แอปพลิเคชัน
(App Whitelist)
อนุญาตแอปพลิเคชันที่ถูกจำแนกในบัญชีขาว โดยที่เครื่องที่อยู่ในการจัดการสามารถใช้ได้
AMM
อนุญาตหรือจำกัดการซิงค์ข้อมูลแอปพลิเคชันที่จัดการอยู่
อนุญาตหรือจำกัดให้ทำการซิงค์ข้อมูลต่างๆ ระหว่างแอปพลิเคชันที่อยู่ภายใต้การจัดการได้
SDS
อนุญาตหรือจำกัดการซิงค์ข้อมูลของไฟล์เอกสาร
ตั้งค่าในการซิงค์ไฟล์เอกสารต่างๆ กับอุปกรณ์
SDS
อนุญาตหรือจำกัดการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์
อนุญาตหรือจำกัดให้เปิดฟังก์ชันการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์
AMM
ตั้งค่าบัญชีอีเมล
เปิดฟังก์ชันการอนุญาตให้สร้างบัญชีอีเมล
SPS
อนุญาตหรือจำกัด
การใช้ Google Maps
และ Navigation
อนุญาตหรือจำกัดการใช้งานของ
Google Maps และ Navigation
AMM
ตั้งค่าการลงทะเบียนข้อมูลในปฏิทินให้เข้ากับแอปพลิเคชันปฏิทิน
ของเครื่องที่ผู้ใช้ใช้อยู่
การซิงค์ข้อมูลกับแอปพลิเคชันปฏิทินต่างๆ และการตั้งค่าการใช้
SPS
จำกัดการติดตามข้อมูลโฆษณา (Ad Tracking)
ตั้งค่าการจำกัดการติดตามข้อมูลโฆษณา
(Ad Tracking)
AMM
ตั้งค่าการกรอง URL
เลือกหัวข้อ URL เพื่อทำการอนุญาต การบล็อกการแทร็คติดตาม สามารถเลือกมากกว่า 60 หัวข้อและ URL ที่มีอยู่นับล้าน อนุญาตการตั้งข้อยกเว้นขึ้นอยู่กับโดเมนเนม
SPS
การรักษาความปลอดภัยของโมบายแอปพลิเคชัน
ทำการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ก่อนเข้าถึงแอปพลิเคชัน
SPS
ตั้งค่าบัญชีอีเมล
ตั้งค่าสำหรับ Type IMAP / POP3
AMM
VPN สำหรับแอปพลิเคชัน
ทำการ Tunneling ในระดับของแอปพลิเคชันเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลขององค์กรโดยไม่จำเป็นต้องใช้ VPN จากเครื่อง
MEG
การจัดการวงจรการทำงานของโมบายแอปพลิเคชัน
กระจายแอปพลิเคชันและแทร็คติดตามข้อมูลการติดตั้งผ่านทาง OTA ของผู้ใช้ กลุ่มผู้ใช้หรืออุปกรณ์แต่ละเครื่อง
AMM

※   สำหรับ Windows Phone เท่านั้น

การจัดการและการจำกัดด้านเครือข่าย
(Network Management & Restriction)
Android
iOS
Windows
Mac
แพ็คเกจ
อนุญาตหรือจำกัดผู้ใช้ให้เปลี่ยนการตั้งค่า WiFi
ใช้ได้เฉพาะกรณีที่โปรไฟล์ WiFi อย่างน้อย
1 หน่วยถูกสร้างขึ้น
AMM
อนุญาตหรือจำกัดฟังก์ชันการโรมมิ่งข้อมูล
(Data Roaming)
อนุญาตหรือจำกัดให้ใช้ข้อมูลของเครื่องในโซนโรมมิ่ง
AMM
อนุญาตหรือจำกัดการซิงค์ข้อมูลระหว่างการโรมมิ่ง
อนุญาตหรือจำกัดให้ซิงค์เครื่องในโซนโรมมิ่ง
AMM
อนุญาตหรือจำกัดฟังก์ชันการโรมมิ่งด้วยเสียง
(Voice Roaming)
อนุญาตหรือจำกัดการติดต่อผ่านด้วยเสียงของเครื่องในโซนโรมมิ่ง
AMM
บัญชีขาว SSIDs
ที่อนุญาตให้ใช้
ใส่ข้อมูล SSIDs เพื่อให้อนุญาตการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
AMM
บัญชีดำ SSIDs
ที่ไม่อนุญาตให้ใช้
ใส่ข้อมูล SSIDs เพื่อลงในบัญชีดำไม่อนุญาตให้ใช้การเชื่อมต่อเครือข่าย
AMM
ระดับการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายขั้นต่ำของ WiFi
เลือกระดับความปลอดภัยจากรายการ
เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย WiFi
TM
อนุญาตหรือจำกัดให้ผู้ใช้เพิ่มเครือข่าย WiFi
อนุญาตหรือจำกัดให้ผู้ใช้เพิ่มเครือข่าย WiFi
AMM
อนุญาตหรือจำกัดการใช้ WiFi
เปิดหรือปิดคำสั่งอนุญาตการติดตั้ง WiFi
AMM
อนุญาตหรือจำกัดผู้ใช้ให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า WiFi
ใช้ได้เฉพาะกรณีที่มีการสร้างโปรไฟล์ WiFi ขึ้นอย่างน้อย 1 หน่วย
AMM
อนุญาตหรือจำกัดฟังก์ชัน Tethering
ถ้านโยบายถูกปิดการใช้งาน เครื่องจะไม่สามารถแชร์การเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่าย
กับอุปกรณ์อื่นๆ ผ่าน WiFi หรือบลูทูธ
AMM
อนุญาตหรือจำกัดฟังก์ชัน SMS / MMS
ตั้งค่าให้ SMS และ MMS อนุญาตเฉพาะการส่งเข้าอย่างเดียว การส่งออกอย่างเดียว SMS ทุกรูปแบบ MMS ทุกรูปแบบหรือไม่ตั้งค่าอะไรเลย
AMM
อนุญาตหรือจำกัดฟังก์ชัน NFC (Near Field Communication)
อนุญาตหรือจำกัดให้ใช้ NFC ในการเปิดฟังก์ชันการสื่อสารระยะใกล้ ผู้ใช้สามารถควบคุมนโยบายได้
AMM
อนุญาตหรือจำกัดการเชื่อมต่อ VPN ผ่านการใช้งานข้อมูลจากเครือข่ายโทรศัพท์
อนุญาตและจำกัดการใช้ VPN ผ่านข้อมูล
มือถือโดยไม่ใช้โหมด default WiFi
AMM
อนุญาตหรือจำกัดการเชื่อมต่อ VPN ผ่านการใช้งานข้อมูลจากการโรมมิ่ง
อนุญาตและจำกัดการใช้ VPN ผ่านข้อมูล
มือถือโดยไม่ใช้โหมด default WiFi
AMM
การตรวจจับเครื่องผ่านสัญญาณบลูทูธ
อนุญาตหรือจำกัดการตรวจจับอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียงผ่านสัญญาณบลูทูธ
AMM
อนุญาตหรือจำกัดการจับคู่เครื่องผ่านสัญญาณบลูทูธ
อนุญาตหรือจำกัดให้ติดตั้งการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ 2 เครื่องผ่านสัญญาณบลูทูธ
AMM
อนุญาตหรือจำกัดการเชื่อมต่อกับ Headset ผ่านสัญญาณบลูทูธ
อนุญาตหรือจำกัดให้ Headset เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ผ่านสัญญาณบลูทูธ
AMM
อนุญาตหรือจำกัดการเชื่อมต่อกับเครื่องมือไร้สายต่างๆ ผ่านสัญญาณบลูทูธ
อนุญาตหรือจำกัดให้เครื่องมือไร้สายระบบสัญญาณ Bluetooth เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ได้
AMM
อนุญาตหรือจำกัดการส่งข้อมูลผ่านสัญญาณบลูทูธ
อนุญาตหรือจำกัดให้อุปกรณ์ส่งข้อมูลผ่านสัญญาณบลูทูธ
AMM
อนุญาตหรือจำกัดการเชื่อมต่อกับ Desktop หรือ Laptop ผ่านสัญญาณบลูทูธ
อนุญาตหรือจำกัดการเชื่อมต่อกับ Desktop หรือ Laptop ผ่านสัญญาณบลูทูธ
AMM
การจำกัดการใช้บลูทูธ
ใช้ฟังก์ชันการจำกัดบลูทูธเพื่อสร้างข้อจำกัดของการใช้สัญญาณบลูทูธในอุปกรณ์
AMM
สร้างการตั้งค่า
Default APN
ใช้การสร้างการตั้งค่า Default APN
เพื่อติดตั้งการใช้ APN ในอุปกรณ์
AMM

※   สำหรับ Windows Phone เท่านั้น

การจัดการและการจำกัดในเรื่องอื่นๆ
(Other Managements & Restrictions)
Android
iOS
Windows
Mac
แพ็คเกจ
นโยบายของส่วนการงาน
(Workplace Persona)
มีพื้นที่สำหรับการทำงานบนอุปกรณ์ส่วนตัวเพื่อที่จะช่วยให้แบ่งความเป็นส่วนตัวและการทำงานได้อย่างชัดเจนและปลอดภัย รวมถึงการรักษาความเป็นส่วนตัวของบุคคลอีกด้วย
SPS
เปิดใช้รหัสผ่าน
ผู้ใช้สามารถใส่รหัสผ่านได้ทันที ในขณะที่กำลังเข้าถึงแอปพลิเคชันคอนเทนเนอร์
SPS
การแชร์และข้อจำกัดต่างๆ นอกคอนเทนเนอร์
อนุญาตและจำกัดการแชร์ข้อมูลที่หลากหลายนอกคอนเทนเนอร์
SDS
จำกัดการเอ็กซ์พอร์ตคลิปบอร์ด
จำกัดการคัดลอกและการแปะเนื้อหาจากภายนอกสำหรับแอปพลิเคชันที่ไม่มี MaaS360 SDK
SDS
จำกัดฟังก์ชันการสั่งพิมพ์
จำกัดฟังก์ชันการสั่งพิมพ์ในที่ทำงาน
SDS
สร้างเมลที่มีความปลอดภัย
อนุญาตการเปิดคำสั่ง Secure Mail
ในที่ทำงาน
SPS
การซิงค์ปฏิทินภายใน
คอนเทนเนอร์
อนุญาตและจำกัดการซิงค์กับปฏิทินต่างๆ
ในคอนเทนเนอร์
SPS
แชร์ไฟล์เอกสาร
อย่างปลอดภัย
เรียกดูและบันทึกเนื้อหาได้อย่างปลอดภัยทั้งหมดในคอนเทนเนอร์ที่มีการใส่รหัสเอาไว้
SDS
การซิงค์เอกสาร
ในสมาร์ทโฟน
ซิงค์เนื้อหาข้อมูลของผู้ใช้ระหว่างอุปกรณ์
ที่อยู่ในการจัดการอย่างไร้รอยต่อ
SDS
การจัดการข้อมูล
ในสมาร์ทโฟน
มีแคตตาล็อกไฟล์ข้อมูลขององค์กรที่ถูกบรรจุไว้อยู่แล้วและใช้งานได้อย่างง่ายสำหรับเครื่อง iOS และ Android
SDS
การสร้างและแก้ไขไฟล์เอกสารในสมาร์ทโฟน
สามารถสร้างแก้ไขและบันทึกเนื้อหาข้อมูลได้อย่างปลอดภัยทั้งหมดในคอนเทนเนอร์ที่มีการใส่รหัสไว้ของอุปกรณ์ที่เป็น iOS และ Android
SDS
กระบวนการการจัดการเอกสาร
เรียกดูเนื้อหาข้อมูลได้อย่างปลอดภัย
ในคอนเทนเนอร์ที่ใส่รหัสไว้
SDS
เชื่อมต่อกับคลาวด์ต่างๆ
อนุญาตและจำกัดการเชื่อมต่อกับคลาวด์ต่างๆ ในคอนเทนเนอร์
SDS
ซิงค์กับคลาวด์ต่างๆ อนุญาตและจำกัด
ซิงค์กับคลาวด์ต่างๆ ในคอนเทนเนอร์
SDS
เปิดใช้ระบบการจัดการกับภาวะคุกคาม (Trusteer Threat Management)
ตรวจจับและเข้าไปแก้ไขแอปพลิเคชัน
ที่มีมัลแวร์และการคุกคามทางเครือข่าย
TM
ตรวจจับมัลแวร์และแก้ไขระบบ (1)
บล็อกการเข้าถึงการล้างข้อมูลเครื่องทั้งหมดหรือเลือกแค่บางส่วน
TM
ตรวจจับมัลแวร์และแก้ไขระบบ (2)
ตรวจจับและวิเคราะห์แอปพลิเคชัน iOS และ Android ด้วยลายเซ็นมัลแวร์ต่างๆ จากฐานข้อมูลที่มีการอัปเดตอยู่อย่างต่อเนื่อง
TM
ตรวจจับมัลแวร์และแก้ไขระบบ (3)
ดูรายชื่อเครื่องที่ถูกแฮ็กในศูนย์การแจ้งเตือนของฉันและเหตุการณ์การตรวจจับใน
แดชบอร์ดฟีตกิจกรรมของฉัน
TM
ตรวจจับมัลแวร์และแก้ไขระบบ (4)
ยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชันที่มากับมัลแวร์โดยอัตโนมัติ (สำหรับการเลือกในเครื่อง Android เช่น Samsung SAFE)
TM
ประวัติการใช้เบราว์เซอร์ (เยี่ยมชมเพจ)
บันทึกประวัติการใช้เบราว์เซอร์
AMM
รวมระบบเข้ากับ LDAP
สร้างบน Active Directory/LDAP ที่มีอยู่แล้วและ Certificate Authorities
MEG

※   สำหรับ Windows Phone เท่านั้น

pagetop