ฟังก์ชั่นและค่าใช้จ่าย

ราคาและค่าใช้จ่ายของแพ็กเกจต่างๆ

Wizberry
ช่วยให้คุณตั้งค่าการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างอิสระ
และสามารถปรับค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม


ใช้งานเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการ iOS Android Windows และ MacOS สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกด้วยหน้าจอที่หลากหลาย มีแพลตฟอร์มที่สนับสนุนการจัดการและการทำงานของเครื่องได้อย่างปลอดภัย สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายและรวดเร็ว เข้าถึงเนื้อหาขององค์กรได้อย่างปลอดภัย รวมถึงความปลอดภัยของพนักงานที่นำเครื่องส่วนตัวมาใช้ในการทำงาน

รายละเอียดของแพ็กเกจต่างๆ

SPS (Secure Productivity Suite)

สามารถใช้อีเมลเรียกดูเบราว์เซอร์และใช้แอปพลิเคชันขององค์กรได้อย่างปลอดภัย รวมถึงอุปกรณ์ส่วนตัวของพนักงานที่นำมาใช้ทำงานในองค์กรด้วย

อ่านรายละเอียดของ SPS

MEG (Mobile Enterprise Gateway)

สามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรและอินทราเน็ตได้อย่างไร้รอยต่อและปลอดภัย นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตโดยที่ไม่ต้องใช้ VPN

อ่านรายละเอียดของ MEG

SDS (Secure Document Sharing)

สามารถเรียกดู แชร์ข้อมูลและบันทึกไฟล์เอกสารบนอุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย

อ่านรายละเอียดของ SDS

AMM (Advanced Mobile Management)

สามารถจัดการกับข้อมูลของอุปกรณ์แอปพลิเคชันและตั้งนโยบายความปลอดภัยได้จากส่วนกลาง

อ่านรายละเอียดของ AMM

TM (Threat Management)

สามารถตรวจจับมัลแวร์ สิ่งแปลกปลอมหรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้กับอุปกรณ์

อ่านรายละเอียดของ TM

รายละเอียดของแพ็กเกจต่างๆ

คุณสามารถจัดการกับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนจากส่วนกลางได้อย่างครอบคลุม
รวมถึงข้อมูลในแอปพลิเคชันและสถานะความปลอดภัย

จัดการกับอุปกรณ์ด้วยการควบคุมทั้ง 3 แบบ


อุปกรณ์

Mobile Device Management
Mobile Usage
Management

 • อุปกรณ์ส่วนตัวของพนักงานที่นำมาใช้ทำงาน
  ในองค์กร สมาร์ทโฟนขององค์กร แท็บเล็ตและอุปกรณ์พีซี
 • ใช้งานได้กับอุปกรณ์ระบบ iOS / Android / BlackBerry / Windows Phone / Windows PC / MacOS
 • แสดงสถานะความปลอดภัยของอุปกรณ์
  แต่ละเครื่องและข้อมูลของเครือข่ายที่ใช้
 • ฟังก์ชันอัตโนมัติแบบเรียลไทม์
 • การรับข้อมูลระบุตำแหน่งของอุปกรณ์

แอปพลิเคชัน

Mobile Application Management
In-terminal Application
Management

 • จัดการกับแอปพลิเคชัน การแชร์ แก้ไข
  และลบข้อมูล
 • มีแคตตาล็อกสำหรับแอปพลิเคชัน ตั้งค่า
  การติดตั้งและการทำการซื้อ
 • ตั้งค่าบัญชีดำและบัญชีขาว ผู้ดูแลระบบ
  สามารถสร้างข้อจำกัดของการใช้แอปพลิเคชัน
  ได้จากระยะไกล

ค่าใช้จ่าย

Mobile Expense Management
Device Usage
Management

 • มีระบบการแจ้งเตือนสถานะการใช้และ
  การสื่อสารข้อมูลของอุปกรณ์แบบเรียลไทม์
 • สามารถตั้งค่านโยบายได้ เช่นสร้างข้อจำกัด
  การรับส่งข้อมูลและการโรมมิ่งด้วยเสียง
 • เรียกดูรายงานและผลการวิเคราะห์ได้
  แบบเรียลไทม์

เรียกดูอีเมลและเว็บไซต์ด้วยคอนเทนเนอร์ที่มีความปลอดภัยสูง พนักงานที่ใช้อุปกรณ์ส่วนตัวก็สามารถดูอีเมล
ใช้เบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันขององค์กรได้

จัดการกับอีเมล เว็บไซต์และ
แอปพลิเคชันด้วยการควบคุม 3 แบบ


อีเมล

Secure Mail
Mail Usage & Management

 • จัดการกับความปลอดภัยของอีเมล
  (ข้อความและไฟล์แนบ)
 • จำกัดการส่งอีเมลและเอกสารแนบ
 • จำกัดการย้าย การคัดลอกและวางไปยังแอปพลิเคชันอื่นๆ
 • จำกัดการแคปหน้าจอของอีเมล
 • ยืนยันรหัสผ่านและตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์
  เมื่อมีการเข้าถึงอีเมล
 • ใช้อัลกอริทึมการเข้ารหัส AES-256
  ตามมาตรฐาน FIPS 140-3

เว็บไซต์

Secure Browser
Browser Usage & Management

 • จัดการการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์
  และเว็บไซต์ของแอปพลิเคชัน
 • ตั้งค่าตัวกรอง URL สำหรับประเภทและหมวดหมู่ของเว็บไซต์
 • จำกัดการดาวน์โหลด คัดลอกและวาง รวมถึงพิมพ์ข้อมูลของไฟล์บนเว็บไซต์
 • ช่วยอำนวยความสะดวกโดยส่งข้อความ
  และการแจ้งเตือนถึงผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ
  เมื่อมีการละเมิดเกิดขึ้น

แอปพลิเคชัน

Application Security
App Usage & Management

 • มีการตรวจสอบรหัสผ่าน จำกัดการใช้ คัดลอกและวางในแอปพลิเคชัน
 • จำกัดการเข้าถึงจากอุปกรณ์ที่ไม่รองรับ
 • จัดการความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน
  ด้วย Application Wrapping
 • จำกัดการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ

เรียกดูอีเมลและเว็บไซต์ด้วยคอนเทนเนอร์ที่ปลอดภัย
สามารถดูอีเมล ใช้เบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันจากอุปกรณ์ส่วนตัวของพนักงานที่นำมาใช้ในการทำงานได้

จัดการเพื่อเรียกดู
และแชร์ข้อมูลด้วย
การควบคุม 3 แบบ


เรียกดู

Mobile Content Management
Mobile Content
Management

 • จัดการไฟล์เอกสารจากส่วนกลาง ด้วยการเพิ่ม การลบและการตั้งค่านโยบาย
 • แสดงผลอย่างปลอดภัยและจัดเก็บข้อมูลด้วยคอนเทนเนอร์ที่มีการเข้ารหัส
 • จำกัดการแชร์ คัดลอก วางและพิมพ์นอกคอนเทนเนอร์
 • ระบบ Secure Email และการตั้งค่าระบบ
  แชร์ไฟล์ข้อมูลขององค์กร
 • เข้าถึงเนื้อหาและควบคุมการแชร์โดยผ่าน SharePoint และ Google Drive

แก้ไข

Secure Editor
Editing, Creating & Saving
Documents

 • สร้าง แก้ไข บันทึกและแชร์ไฟล์เอกสารในคอนเทนเนอร์
 • รองรับไฟล์ Word / Excel / PPT / PDF
  ข้อความและวีดีโอ
 • สามารถเปลี่ยนฟอนต์ แทรกรูปภาพ วางตารางและลิงก์ แก้ไข บันทึกและสร้างได้

ซิงค์ข้อมูล

Secure Document Sync
Document
Sync & Share

 • ซิงค์ไฟล์เอกสารระหว่างอุปกรณ์ที่อยู่ใน
  การจัดการ
 • จำกัดการเข้าถึงของเอกสารจากแอปพลิเคชัน
  ที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการตั้งค่าที่จำกัด
  การคัดลอกและวางข้อความ
 • จัดการไฟล์ข้อมูลที่แชร์บนคลาวด์และอุปกรณ์

คุณสามารถเชื่อมต่อกับระบบอินทราเน็ตในองค์กรของคุณได้อย่างราบรื่น
และปลอดภัยบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน

จัดการการเข้าถึงแต่ละครั้งด้วย
การเชื่อมต่อ 3 แบบ


อินทราเน็ต

Mobile Enterprise Gateway for Browser
Intranet Connection

 • เชื่อมต่อกับอินทราเน็ตขององค์กร เว็บไซต์แอปพลิเคชันและเครือข่ายได้อย่างปลอดภัย
  โดยไม่ต้องใช้ VPN

คอนเทนต์

Mobile Enterprise Gateway for Docs
Server Connection

 • เชื่อมต่อไฟล์ข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์ขององค์กร
  และเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ได้อย่างปลอดภัย
  โดยไม่ต้องใช้ VPN

แอปพลิเคชัน

Mobile Enterprise Gateway for Apps
App Connection Control

 • Enterprise Gateway ให้บริการ VPN สำหรับแต่ละแอปพลิเคชันและเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันภายในองค์กรได้อย่างปลอดภัย

ระบบของเรายังสามารถกำจัดภัยคุกคามต่ออุปกรณ์จากมัลแวร์ทั้งหลายได้อีกด้วย

คุณรู้หรือไม่
ข้อมูลองค์กรถูกคุกคามจากภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่อง จากแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายต่อองค์กร

ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการดำเนินงานทางธุรกิจ ซึ่งมีฟังก์ชันการใช้งานที่ทันสมัย อย่างเช่นแอปพลิเคชันต่างๆ เมื่อมีการใช้งานกันมากขึ้นก็จะมีภัยคุกคามที่มากขึ้นตาม ไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่ที่ไหนก็เกิดความเสี่ยงดังกล่าวขึ้น แน่นอนว่าถ้าเกิดเราถูกโจรกรรมข้อมูลจากผู้ไม่ประสงค์ดีจะส่งผลเสียต่อข้อมูลองค์กรของเราและรวมถึงข้อมูลส่วนตัวอีกด้วย

จัดการกับภัยคุกคามต่ออุปกรณ์ด้วย
การควบคุม 3 แบบ


ตรวจจับ

Mobile Malware
ตรวจจับและซ่อมแซม

 • ตรวจจับรวมถึงวิเคราะห์มัลแวร์และพฤติกรรม
  ที่เป็นอันตรายจากฐานข้อมูลที่มีการอัปเดตอย่าง
  ต่อเนื่องในแอปพลิเคชันของ iOS และ Android
 • อนุญาตให้มีการปรับแต่งแอปพลิเคชันได้
  โดยเพิ่มข้อยกเว้นของแอปพลิเคชัน
 • จัดการแอ็กชันแบบอัตโนมัติด้วยกฎระเบียบ
  ตาม Compliance
 • แจ้งเตือนผู้ใช้และฝ่ายที่รับผิดชอบเมื่อตรวจ
  เจอมัลแวร์
 • แสดงอุปกรณ์ที่ติดไวรัส
 • บล็อกการเข้าถึงอุปกรณ์ที่ติดไวรัสและเลือก
  หรือลบข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมด
 • ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ติดมัลแวร์
  โดยอัตโนมัติ

ลงมือ

Complimentary Jailbreak
ตรวจจับเส้นทาง

 • การตรวจจับอุปกรณ์พกพาที่ติดไวรัสหรือ
  มีช่องโหว่
 • ป้องกันการเจลเบรคใน iOS และรูทใน Android ที่สามารถให้สิทธิ์ผู้โจมตีในระบบปฏิบัติการได้
 • ตรวจจับอุปกรณ์ที่พยายามออกจากการควบคุมหรืออุปกรณ์ที่พยายามจะทำการรูทในอุปกรณ์
  ของ Android
 • แม้ว่าจะไม่ได้ทำการอัปเดตแอปพลิเคชัน
  แต่ยังมีการตรวจจับภัยคุกคามที่รวดเร็วจาก
  ผู้ไม่ประสงค์ดีอยู่
 • ทำการแก้ไขอัตโนมัติโดยการตั้งค่านโยบาย
  ความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎ
 • สามารถปิดกั้นการเข้าถึง เลือกหรือล้างอุปกรณ์ได้อย่างสมบูรณ์

แสดงผล

Threat Display
แสดงผลรวบรวมภัยคุกคาม

 • แสดงผลเมื่อตรวจเจอมัลแวร์
 • ตรวจจับการตั้งค่าระบบที่น่าสงสัยเช่น SMS
  ที่ไม่รู้จักและแพ็กเกจเริ่มต้น
 • แสดงผลเมื่อเชื่อมต่อกับฮอตสปอต WiFi
  ที่ไม่ปลอดภัย
 • สิทธิ์ในการติดตั้งและการยืนยันแอปพลิเคชัน
  ที่ไม่ใช่มาจากร้านค้า
 • ประวัติการตรวจสอบของเหตุการณ์ที่มี
  การตรวจจับมัลแวร์

สามารถไว้วางใจ IBM Security Trusteer Mobile Risk Engine ได้

ระบบการป้องกันชั้นหนึ่งและอาชญากรรมไซเบอร์ สำหรับการป้องกันมัลแวร์

ด้วยความสามารถในการตรวจจับและปรับให้เข้ากับรูปแบบการถูกโจมตีอย่างรวดเร็ว มัลแวร์จึงแทบไม่มีโอกาสได้เข้ามาคุกคาม

ดำเนินการประเมินความเสี่ยงบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนแบบเรียลไทม์โดยอ้างอิงตามปัจจัยเสี่ยงของอุปกรณ์และแอปพลิเคชัน

ตรวจสอบมัลแวร์ เจลเบรคและเส้นทางล่าสุดด้วยการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง

ตารางเปรียบเทียบราคาและคุณสมบัติของแผนต่างๆ

แผน
แพ็กเกจ
คุณสมบัติเฉพาะ
ราคา
(ต่อเดือนต่ออุปกรณ์)
การจัดการการใช้งานอุปกรณ์
การจัดการแอปพลิเคชันภายในอุปกรณ์
Secure Email
Secure Browser
Secure Application
Mobile Content Management
Secure Editor
Secure Document Sync
การเชื่อมต่ออินทราเน็ต
การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์
ควบคุมการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน
การจัดการไวรัสและมัลแวร์
แผนทดลอง
สำหรับผู้เริ่มใช้
แผนพื้นฐาน
แพ็กเกจแนะนำ
แผนคอนเทนเนอร์
แผนแชร์เอกสาร
แผนสมบูรณ์
AMM + SPS + SDS +
MEG + TM
AMM
AMM + SPS
AMM + SPS + SDS
AMM + SPS + SDS + MEG
ทดลองใช้งานได้ 30 วันสามารถลองใช้งานได้ทุกแพ็กเกจ
สำหรับ MDM เบื้องต้นก็เพียงพอแล้วในการเพิ่มความปลอดภัย ด้วยฟังก์ชันกำหนดนโยบายหรือการลบข้อมูลจากระยะไกล
เป็นแพ็กเกจที่อนุญาตให้การดำเนินงานร่วมกับอีเมลเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันด้วยคอนเทนเนอร์ที่มีความปลอดภัย
มีฟังก์ชันการแชร์ไฟล์เอกสารเพื่อป้องกันการเรียกดูและแชร์ภายในองค์กรเพิ่มเติม
มีฟังก์ชันอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้ทำงานร่วมกับระบบที่มีอยู่ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ฟรี
120 บาท
240 บาท
330 บาท
390 บาท

ตัวเลือก (เพิ่มอีก 40 บาทต่อเดือนต่อ 1 อุปกรณ์)

* ค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชีราคา 20,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

* ในกรณีที่มีความจำเป็นตั้งค่าเริ่มต้นโดยต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายหรือระบบเดิมที่มีอยู่แล้วจะมีการประมาณค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

* ราคาทั้งหมดยังไม่รวมภาษี

* Wizberry สามารถใช้ได้จากใบอนุญาตขั้นต่ำ 10 ใบ (ใบอนุญาต 1 ใบต่อ 1 เครื่อง)

คุณสมบัติของ Wizberry

pagetop