TOPICS

TOPICS

Root หรือ jailbreak กับการใช้งานในองค์กร


2021.05.21

Root หรือ jailbreak กับการใช้งานในองค์กร

ปัจจุบันการใช้งานอุปกรณ์ Smartphone หรือ tablet มีการใช้งานได้หลากหลาย application ซึ่งก็มีทั้งแบบฟรีและไม่ฟรี และหลายคนมีความต้องการที่จะใช้งาน application ที่ต้องซื้อ แต่ไม่อยากเสียเงิน จึงต้องหาทางออกด้วยการทำ Root หรือ Jailbreak

 

 

 

 

Root และ jailbreak คือการปลดล๊อคอุปกรณ์ของคุณให้สามารถใช้งานฟังก์ชั่นที่ต้องการได้เช่น. สามารถใช้งาน application ที่ต้องซื้อได้ฟรี ซึ่งแน่นอนว่าด้วยเหตุผลนี้จะทำให้อยากที่จะ Root และ jailbreak อุปกรณ์

 

แต่การใช้ฟังก์ชั่นที่ดีขนาดนี้ก็ตามมาด้วยความไม่ปลอดภัยของอุปกรณ์  ซึ่งจะตามมาจากผู้พัฒนาฟังก์ชั่น Root คือมัลแวร์ต่างๆ ซึ่งมีโอกาสสูงที่อุปกรณ์ของคุณจะถูก Monitor หรือขโมยข้อมูลสำคัญออกไป

 

แล้วถ้านำอุปกรณ์ที่ Root หรือ Jailbreak มาใช้ในการทำงานขององค์กรจะเกิดอะไรขึ้น  หากเกิดความเสียหายขึ้นมาจะทำอย่างไร ซึ่งปัจจุบันหลายๆองค์กรก็จะมีนโยบายภายในห้ามไม่ให้นำเครื่องที่มีการ root หรือ jailbreak มาใช้งานเข้าถึงข้อมูลข้อองค์กร แต่เราจะตรวจสอบได้อย่างไรล่ะในเมื่ออุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ที่พนักงาน

 

ด้วยการจัดการอุปกรณ์ของ Wizberry ซึ่งเน้นในการจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูลอยู่แล้ว  มีฟังก์ชั่นในการตรวจจับอุปกรณ์ที่จัดการอยู่ว่ามีการ root หรือ jailbreak มาหรือไม่ และถ้ามีการตรวจจับอุปกรณ์ได้ว่าถูก root มาแล้วจะอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลขององค์กร เช่น อีเมล์ หรือไฟล์แซร์ต่างๆหรือไม่  หากองค์กรของเรามีการจัดการอุปกรณ์ที่มีจำนวนมาก  ก็จะช่วยลดงานของทางทีม IT ในการจัดการเรื่องความปลอดภัยตรงนี้

 

 

 

 

สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์ Wizberry หรือต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการจัดการและรักษาความปลอดภัยบนอุปกรณ์พกพาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ wizberry@a2network.jp หรือโทร 065-502-3782 คุณ ณัฐกมลภพ ศรีสุข

 

ไปที่หน้าบทความ

บทความที่เกี่ยวข้อง


pagetop