TOPICS

TOPICS

นายกฯ ยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล “Prime Minister Awards: Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2023


2024.04.04

นายกฯ ยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล Prime Minister Awards: Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2023 ยกระดับขีดความสามารถในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์

 

 

วันนี้ (26 มี.ค. 67) เวลา 09.30 น. ณ บริเวณโถงกลาง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำผู้แทนหน่วยงานที่ได้รับรางวัล “Prime Minister Awards: Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2023” ทีมที่ชนะผลการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2023 และทีมที่ชนะผลการแข่งขัน Women Thailand Cyber Top Talent 2023 เข้าพบนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างการตระหนักรู้ให้กับสังคมในวงกว้าง

 

 

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีกับทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัล พร้อมร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและเป็นขวัญกำลังใจกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล “Prime Minister Awards: Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2023” ทีมที่ชนะผลการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2023 และทีมที่ชนะผลการแข่งขัน Women Thailand Cyber Top Talent 2023 ด้วย

 

 

“สำหรับการจัดกิจกรรม “Prime Minister Awards: Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2023” สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ได้ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแล ให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานอื่น ๆ ยกระดับขีดความสามารถในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และเป็นไปตามมาตรฐานสากลรวมถึงเป็นการสร้างความตระหนักและการรับรู้ถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยมีการดำเนินการคัดเลือกหน่วยงานที่มีการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ยอดเยี่ยมระดับชาติ ประจำปี 2566 ด้วย” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

 

 

ที่มา: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/80861

 

 

ขอบคุณครับ

บริษัท a2network (Thailand ) จำกัด

ติดต่อ : 02-261-3020

ไปที่หน้าบทความ

บทความที่เกี่ยวข้อง


pagetop