TOPICS

TOPICS

IBM MaaS360 เป็น Solution ที่ช่วยป้องกันมือถือให้มีความปลอดภัย


2024.01.18

IBM MaaS360 เป็น Solution ที่ช่วยป้องกันมือถือให้มีความปลอดภัย

IBM MaaS360 คือ ระบบ MDM / EMM เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับโลกธุรกิจปัจจุบัน โดยนำอุปกรณ์สมาร์ทโฟนเข้ามาใช้งานในการจัดการจากศูนย์กลาง ที่สำคัญลดความเสี่ยงการรั่วไหลของข้อมูลที่สำคัญในองค์กร โดย มีจุดเด่นดังต่อไปนี้

 

 

 

  1. การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่สำคัญขององค์กร

เมื่ออุปกรณ์พกพาสูญหายหรือถูกขโมย จะมีฟังก์ชันเพื่อลบข้อมูลในอุปกรณ์จากระยะไกลหรือล็อกอุปกรณ์ เมื่อเกิดการสูญหายหรือถูกขโมย นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้สูงที่อาจเกิด การรั่วไหลของข้อมูลที่สำคัญ หากไม่ได้ตั้งรหัสผ่านไว้ในอุปกรณ์ล่วงหน้า ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถบังคับใช้รหัสผ่านได้จากหน้าจอเว็บ portal ของผู้ดูแลระบบ เพื่อลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญขององค์กร

 

  1. กำหนดนโยบายขององค์กรให้ชัดเจน

ห้ามพนักงานเล่นเกมและโซเชียลในเวลางาน สามารถทำการตั้งค่าเพื่อให้พนักงานดาวน์โหลดเฉพาะแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเท่านั้น หรือตั้งค่าห้ามพนักงานใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในช่วงเวลาทำงานหรือเวลาทำงานตามเวลาและสถานที่ที่กำหนด

 

  1. ป้องกันการเข้าเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากองค์กร

สามารถใช้ฟังก์ชันบัญชีดำและบัญชีขาวสำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์ที่กำหนดโดยองค์กร ยังสามารถระบุหมวดหมู่ของ เกม โซเชียลเน็ตเวิร์ก นอกจากนี้ยังสามารถจำกัดการใช้งาน Secure Mail ในการเข้าถึงลิงก์ในอีเมลเพื่อลดความเสี่ยงจากการดาวน์โหลดไฟล์ไวรัสโดยไม่ตั้งใจ ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่สำคัญขององค์กรไม่ให้ถูกส่งไปยังบริษัทคู่แข่งหรือผู้ไม่ประสงค์ดี

 

  1. ป้องกันการบุกรุกของมัลแวร์

สามารถกำหนดนโยบายป้องกันมัลแวร์บนอุปกรณ์ iOS และ Android เมื่อพนักงานดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่สุ่มเสี่ยงในการติดมัลแวร์ สามารถบังคับให้ลบแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ เพื่อป้องกันข้อมูลไม่ให้รั่วไหลไปยังผู้ไม่ประสงค์ดี

 

  1. การนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ในการทำงาน (BYOD)

สามารถรองรับองค์กรที่อนุญาตให้พนักงานนำอุปกรณ์ส่วนตัวเข้าถึงข้อมูลขององค์กร ได้แก่ อีเมลและการแชร์ไฟล์ข้อมูลได้อย่างปลอดภัยด้วย Workplace Persona ซึ่งจะแบ่งส่วนของการทำงานขององค์กรด้วยคอนเทนเนอร์ โดยสามารถตั้งรหัสผ่านก่อนเข้าใช้งาน สามารถลดการรั่วไหลของข้อมูลเมื่ออุปกรณ์เกิดการสูญหายได้หรือเมื่อมีพนักงานลาออก ก็สามารถลบส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานจากระยะไกลได้ทันที

 

  1. การเข้าถึงข้อมูลของระบบภายในองค์กรได้จากระยะไกลและปลอดภัย

Mobile Enterprise Gateway ของ Wizberry ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับระบบภายในองค์กรอย่างไร้รอยต่อและปลอดภัย เพียงแค่ติดตั้ง Cloud Extender กับเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร ก็จะช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในแบบ In-App VPN ได้

 

นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดนโยบายความปลอดภัยตามความต้องการขององค์กรของตนเองได้ เพื่อที่จะให้องค์กรสามารถจัดการบริหาร จัดสรรการบริการ เพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยที่ไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน

 

 

ขอบคุณครับ

บริษัท a2network (Thailand ) จำกัด

ติดต่อ : 02-261-3020

ไปที่หน้าบทความ

บทความที่เกี่ยวข้อง


pagetop