TOPICS

TOPICS

กว่า 30% ของ Data Breach มาจาก password ที่คาดเดาง่ายเกินไป


2022.01.06

กว่า 30% ของ Data Breach มาจาก password ที่คาดเดาง่ายเกินไป

จากแบบสอบถามล่าสุดเปิดเผยว่า 30% ของผู้ที่พบเจอเหตุการณ์ data breach (ข้อมูลถูกขโมย) มีสาเหตุจาก password ไม่รัดกุมพอ

 

 

การสำรวจล่าสุดที่ดำเนินการโดย GoodFirms ประเมินปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการรหัสผ่าน และวิธีป้องกันจากการโจมตี หรือ การละเมิด ผลการวิจัยพบว่า 30% ของผู้ตอบแบบสอบถามรายงานการรั่วไหลของรหัสผ่าน และการละเมิดความปลอดภัยอันเป็นผลมาจากการใช้รหัสผ่านที่ไม่ดี ผู้ตอบแบบสำรวจยอมรับว่าเลือกรหัสผ่านที่ไม่ดี เช่น แชร์รหัสผ่านกับเพื่อนร่วมงาน สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อน เขียนลงในกระดาษโน้ต, กระดาษ, สมุดโน๊ต; ใช้รหัสผ่านซ้ำในหลายไซต์ และเปลี่ยนเมื่อได้รับแจ้งเท่านั้น

 

ด้วยเหตุนี้ นักวิจัยจึงได้เปิดเผยแนวทางการตั้งรหัสผ่านที่ดีที่สุดบางประการเพื่อสร้างรหัสผ่านที่ไม่สามารถแฮ็กได้ แนวทางปฏิบัติเหล่านี้รวมถึงการใช้ VPN ที่ปลอดภัย การตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัย (2 Factor authentication) การใช้ซอฟต์แวร์การจัดการรหัสผ่าน (Password manager) และการสร้างรหัสผ่านเฉพาะที่ไม่สามารถคาเดาได้ง่ายๆ

 

 

Wizberry Mobile Security มาพร้อม Security policy ที่คุณสามารถกำหนดนโยบายการตั้ง password ของเครื่อง client ในองค์กรได้ เช่น ความยาวขั้นต่ำของรหัสผ่าน อายุของรหัสผ่าน ความซับซ้อนของรหัสผ่าน เป็นต้น ติดต่อเข้ามาเพื่อรับสิทธิทดลองใช้งานฟรี 30 วัน

 

ที่มา : https://www.itsecurityguru.org/2021/12/10/weak-passwords-caused-30-of-security-breaches/

 

ไปที่หน้าบทความ

บทความที่เกี่ยวข้อง


pagetop