TOPICS

TOPICS

กระทรวงโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของไต้หวัน ถูกขโมยข้อมูลเอกสารทางการทหารและรัฐบาล จาก Hacker จำนวน 1.7 เทราไบต์


2024.03.06

กระทรวงโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของไต้หวัน ถูกขโมยข้อมูลเอกสารทางการทหารและรัฐบาล จาก Hacker จำนวน 1.7 เทราไบต์

Taiwan has been the target of persistent cyberattacks in recent years

 

 

Threat actor ได้ขโมยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเป็นความลับจากบริษัทโทรคมนาคม Chunghwa Telecom ซึ่งมีการเปิดเผยจากกระทรวงกลาโหม โดย Chunghwa Telecom Company , Ltd. (บริษัทโทรคมนาคมของจีน) เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดในไต้หวัน และเป็นผู้ให้บริการแลกเปลี่ยน PSTN, มือถือ และบริการ broadband ในท้องถิ่นในประเทศ

 

 

จากการเปิดเผยโดยกระทรวงกลาโหมของไต้หวันได้เปิดเผยว่า Threat actor ได้มีการขโมยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากบริษัท รวมถึงเอกสารทางการทหารและรัฐบาลจำนวน 1.7 เทราไบต์ ซึ่งรวมถึงสัญญาระหว่างกองทัพเรือและ Chunghwa Telecom ที่ได้มีการประกาศขายข้อมูลบน dark web โดยไต้หวันได้ตกเป็นเป้าหมายสูงสุดของการโจมตีทางไซเบอร์ก่อนการเลือกตั้งระดับชาติ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์กล่าวว่าการโจมตีเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจาก Threat actor ที่มีความเกี่ยวข้องกับจีน และไต้หวันยังคงเป็นเป้าหมายของแคมเปญจารกรรมทางไซเบอร์จำนวนมาก

 

 

Reference : https://securityaffairs.com/159918/data-breach/chunghwa-telecom-data-breach.html

 

ขอบคุณครับ

บริษัท a2network (Thailand ) จำกัด

ติดต่อ : 02-261-302

ไปที่หน้าบทความ

บทความที่เกี่ยวข้อง


pagetop