TOPICS

TOPICS

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) Mahidol Oxford และ A2Network เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น


2023.05.29

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) Mahidol Oxford และ A2Network เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น

บทความนี้เป็นบทความ CSR ที่เน้นการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย Mahidol Oxford และ บริษัท A2Network Thailandเพื่อพัฒนาการรักษาโรคที่ระบาดในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเยาวชนในชุมชนถิ่นทุรกันดาร และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนชุดอุปกรณ์การศึกษาแก่น้อง ๆ ในโรงเรียนแม่โมงเย้า บทความนี้จะอธิบายถึงกิจกรรม CSR ที่ Mahidol Oxford และ A2Network ได้ดำเนินการร่วมกัน รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเยาวชนและสังคมในที่สุด

 

ส่วนที่ 1: การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในชุมชนถิ่นทุรกันดาร

Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit (MORU) เป็นหน่วยวิจัยทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด ศูนย์วิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันแบบสาธารณะ และมีความร่วมมือกับหลายแหล่งที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร เพื่อเก็บข้อมูลวิจัยทางการแพทย์ในพื้นที่เหล่านั้น

 

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงรุกเพื่อพัฒนาการรักษาโรคที่ระบาดในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หน่วยวิจัยนี้เป็นผลงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด และมีความร่วมมือกับหลายท้องถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่โรคติดต่อรุนแรงเช่นมาลาเรีย ลาว เมียนมาร์ และบรูไนดารุสซาลาม หน่วยวิจัยนี้เป็นตัวแทนที่เก็บข้อมูลวิจัยที่มีคุณภาพสูงจากท้องถิ่นทุรกันดารเพื่อใช้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์และนโยบายสาธารณสุขในท้องถิ่นดังกล่าว

 

 

การเก็บข้อมูลวิจัยที่ท้องถิ่นทุรกันดารมีความสำคัญอย่างมากในหลายด้าน อันดับแรกคือการเข้าใจและการตอบสนองต่อปัญหาทางสาธารณสุขในพื้นที่นั้น การศึกษาและการวิจัยที่ท้องถิ่นจะช่วยให้นักวิจัยและผู้บริหารสามารถรู้จักปัญหาทางสาธารณสุขที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้น และจะสามารถดำเนินการวิจัยและพัฒนาการรักษาโรคให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการรักษาโรคที่แตกต่างกันไปในท้องถิ่นนั้น นอกจากนี้ เก็บข้อมูลวิจัยที่ท้องถิ่นยังช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในประเทศต่างๆ และช่วยสร้างทรัพยากรข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการวิจัยในอนาคต

 

 

นอกจากนี้ทางบริษัท A2network Thailand  ยังได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการทำงานของมหาลัย Mahidol Oxford ด้วยการใช้ Solution Security บนอุปกรณ์ iPad เพื่อช่วยให้ทีมงานสามารถใช้งานอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างปลอดภัย และสามารถบริหารจัดการได้ง่ายมากขึ้น อย่างเช่น การติดตั้ง Application เข้าไปที่เครื่องได้โดยอัตโนมัติ กำหนด Policy ให้ทำการอัพเดต Application สุดทันทีที่มีการอัพเกรดเวอร์ชั่นใหม่ รวมถึงสามารถป้องกันข้อมูลภายในองค์กรที่อยู่ในเครื่อง iPad รั่วไหลกรณีที่เครื่องหาย หรือถูกโจรกรรมได้ ทั้งหมดเหล่านี้ทางบริษัท A2network ได้สนับสนุนในส่วน Solution Security ให้กับหน่วยงาน Mahidol Oxford ได้เป็นอย่างดี

 

ส่วนที่ 2: การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนชุดอุปกรณ์การศึกษาแก่น้อง ๆ ในโรงเรียนแม่โมงเย้า

ทางบริษัท A2netwok Thailand และมหาวิทยาลัย Mahidol Oxford มีส่วนร่วมในการสนับสนุนชุดอุปกรณ์การศึกษาแก่น้องๆ ในโรงเรียน เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กและนักเรียนในชุมชนนั้น ๆ การที่เด็กและนักเรียนได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาที่เหมาะสมและมีคุณภาพจะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของพวกเขาให้สูงขึ้น ซึ่งส่งผลในการเพิ่มโอกาสในการต่อยอดการศึกษาและความสำเร็จในอนาคตได้อย่างมาก

 

 

 

การสนับสนุนชุดอุปกรณ์การศึกษาแก่น้องๆ ในโรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดารที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ สามารถมีส่วนร่วมได้ในหลายแง่มุ่งหมายที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็กและนักเรียน

 

ท้ายนี้ทางบริษัท A2network thailand และทางมหาวิทยาลัย Mahidol Oxford ขอขอบคุณทีมงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยอำนวยความสะดวกสถานที่และการต้อนรับอย่างอบอุ่น ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี

 

เรียบเรียงข้อมูลโดย

บริษัท เอทูเน็ตเวิร์ค จำกัด

ไปที่หน้าบทความ

บทความที่เกี่ยวข้อง


pagetop